28.01.2013

Day 28

WEEK 5

Day 27 - Button

 End of freedom - I have to go back to education, but I very not want to.
We know now I should learn, and I am what I do? Post I add, my dear.
So now I leave you and vanish to learn.
 
So dirt

* * * 

Koniec wolności - trzeba wracać do nauki, chociaż się bardzo nie chce.
Wiadomo, teraz powinnam się uczyć, a ja co robię ? Dodaję posta moi drodzy.
Dlatego teraz zostawiam Was i znikam się uczyć.

Ale brud

6 komentarzy: