31.08.2013

Day 243

Cake with lemon cream and pineapple in gooseberry jelly

Somehow too quickly pass this holiday ...

Today, the International Blogger Day, so all the bloggers I wish you a lot of ideas for new posts, a lot of observers, loyal readers and a million views :)
And now:* * * 

Jakoś za szybko mijają te wakacje...

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Blogera, więc wszystkim blogerom i blogerkom życzę dużo pomysłów na nowe posty, mnóstwa obserwatorów, wiernych czytelników oraz miliona odsłon :)
A teraz: 25.08.2013

Day 237

Breakfast

Well, we have a clear situation: last week of summer and the coming autumn ♥

I'm so sorry that I recently add only photos of food :(

* * * 

No to mamy jasną sytuację: ostatni tydzień lata  i nadchodzi jesień

Przepraszam, że ostatnio dodaję tylko zdjęcia jedzenia :( 

19.08.2013

Day 231

WEEK 34
Admire the sky

Today I spent most of the day repeating English. And I'm in shock because most remember!

Today, the global day of photography - celebrate: D

* * * 

Dzisiaj większość dnia spędziłam powtarzając angielski. I jestem w szoku bo większość pamiętam ! 

Dzisiaj światowy dzień fotografii - świętujmy :D

18.08.2013

15.08.2013

Day 227

Grapes

Once cold and cloudy, and once the sun and heat - a sign that autumn walks. Nights are cold too ... very cold ... 5 degrees Celsius above zero at night is a little ... very little.

* * * 

Raz zimno i pochmurno, a raz słońce i ciepło - to znak, że idzie jesień. Noce też są zimne...bardzo zimne...5 stopni w nocy to mało...bardzo mało. 

10.08.2013

Day 222

Dumplings with plums


Today, for the first time in over a week my laptop does not burn me - I like it!

* * * 

Dzisiaj po raz pierwszy od ponad tygodnia mój laptop mnie nie parzy - lubię to ! 

08.08.2013

Day 220

Apples and plums

Today is the hottest day in this year - 40 degrees above zero (Celsius) in the shadow (in the sun we have 54 degrees above zero) ...

I have enough ! 

* * * 

Dzisiaj  jest najgorętszy dzień tego roku - 40 stopni w cieniu (w słońcu 54) ...

Mam dość !

03.08.2013

Day 215

Ready for winter

It is so terribly hot that I feel that I am about to melt.

* * * 

Jest tak przeraźliwie gorąco, że mam wrażenie, że zaraz się roztopię.