31.12.2013

Day 365

Happy New Year

It's time for small summary of my 365 Lucky Photo Days :)

* The total number of views: 13 786
* The most views my blog noted in July 2013: 1 786 views* Frequently displayed post: Day 110 of 20 April 2013* You hit mostly on my blog after the words: "mediolan pogoda" (46), "cs butelka" (12), "poczt” e mailwrzu• na" (9), "365 lucky photo days blogspot fotografka" (2), "photo" (1).* The most recipients have: the Polish (7230), the USA (1878) and Russia (1545). On the following places are: Germany (738), Ukraine (345), Romania (202), United Kingdom (149), Serbia (58), France (54) and Bulgaria (41).
* The most visited me Chrome users (49%) and least likely to Konqueror users (<1%)
* The most visited me Windows users (83%) and least likely to Linux users (<1%)* All posts commented: Tiroko (thank you :*)

I want wish you all Happy New Year. 
I know that I should wish you (and for me) that the following year should be better that this...but tonight I don't have this feeling...I think that following year will be worst that this year :(

From tomorrow I start new photo project - 52 Lucky Photo Weeks. 
Photos will be post on this blog. I hope that you stay with me :)
See you on Sunday :)

* * *

Nadszedł czas na małe podsumowanie mojego fotograficznego projektu :)

* Łączna liczba wyświetleń: 13 786
* Najwięcej wyświetleń mój blog zanotował w lipcu 2013: 1 786 wyświetleń
* Najczęściej wyświetlany wpis: dzień 110 z 20 kwietnia 2013
* Najczęściej trafialiście na mojego bloga po słowach: "mediolan pogoda" (46), "cs butelka" (12), "poczt” e mailwrzu• na" (9), "365 lucky photo days blogspot fotografka" (2), "photo" (1).
* Najwięcej odbiorców mam: z Polski (7230), USA (1878) i Rosji (1545). Na następnych miejscach są: Niemcy (738), Ukraina (345), Rumunia (202), Wielka Brytania (149), Serbia (58), Francja (54) i Bułgaria (41).
* Najczęściej odwiedzali mnie użytkownicy przeglądarki Chrome (49%), a najrzadziej użytkownicy Konqueror (<1%)
* Najczęściej odwiedzali mnie użytkownicy systemu Windows (83%), a najrzadziej użytkownicy Linuxa (<1%)
* Wszystkie posty skomentowała: Tiroko (dziękuję Ci bardzo :*)

Chciałabym Wam wszystkim życzyć Szczęśliwego Nowego Roku.
Wiem, że powinnam Wam (i sobie) życzyć aby zbliżający się rok był lepszy niż ten mijający, ale dzisiejszego wieczoru nie mam tego poczucia...myślę, że zbliżający się rok będzie gorszy niż ten rok :(

Od jutra zaczynam nowy projekt - 52 Lucky Photo Weeks.
Zdjęcia będą publikowane na tym blogu. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie :)
Do zobaczenia w niedzielę. 

28.12.2013

Day 362

Hello world

I don't know what happening with me, but I sit down to learn and I stare at sheet of paper and learn nothing ! 
Today I only read notes from logic (and most important things I'm not learned), did a few exercises from it, and read only 3 pages from Introduction to Juripsrudence :(

* * * 

Nie wiem co się ze mną dzieje, ale siadam do nauki, gapię się w kartkę i nie uczę się niczego !
Dzisiaj przeczytałam tylko notatki z logiki (a najważniejszego się nie nauczyłam), zrobiłam z niej kilka ćwiczeń i przeczytałam tylko trzy kartki ze Wstępu do prawoznawstwa :(

27.12.2013

Day 361

Angel 

I didn't learn anything today :( It's bad :(

My mom said that I should fuck it, so I had fucked it...and had watched tv...

* * *

Niczego się dzisiaj nie uczyłam :( To źle :(

21.12.2013

Day 355

Decorating a Christmas tree 

The first day of winter and the shortest day of the year - and something I felt that today is the day for a short ...

* * * 

Pierwszy dzień zimy i najkrótszy dzień w roku - a coś czułam, że dzisiaj ten dzień jest jakiś za krótki ...

15.12.2013

Day 349

Cookies 

It so strange that today is Sunday and I don't must learn all day ...

* * * 

To dziwne, że dzisiaj jest niedziela i nie muszę się cały dzień uczyć ...

07.12.2013

Day 341

A lot of small clouds 

Although blowing, but it was a little sun today.

I am so ill that I think I can't go to college on Monday :(

* * * 

Pomimo tego, że wieje, to jednak było dzisiaj trochę słońca.

Jestem tak chora, że chyba nie dam rady jechać w poniedziałek na uczelnię :(

06.12.2013

Day 340

Help me

Strangely so have the weekend off and not have to learn - it can easily get sick.

* * *

Dziwnie tak mieć wolny weekend i nie musieć się uczyć - można sobie spokojnie chorować. 

04.12.2013

Day 338

Stars

Finally weekend begin ♥

I know that this photo is so bad but today I don't have  strenght to do something different :(

* * * 

Nareszcie zaczyna się weekend ♥

Wiem, że to zdjęcie jest bardzo złe, ale nie mam dzisiaj siły, żeby zrobić cokolwiek innego :(

03.12.2013

Day 337

Frost

You know how drive a car when on the radio played Christmas songs and the trees are beautiful frost?

Tired...

* * * 

Wiecie jak miło jedzie się autem, gdy w radiu grają świąteczne piosenki a na drzewach jest piękny szron ?

Zmęczona...

02.12.2013

Day 336

WEEK 49
Before latin - black & white

Two written tests behind me - heavier part of the week behind me. However, my back still hurts ...

* * * 

Dwa kolokwia już za mną - cięższa część tygodnia już za mną. Jednak plecy nadal bolą ...

01.12.2013

Day 335

Advent calendar

Last month of project. As I wrote, from January I changed its formula for 52 weeks.

Tomorrow again Monday and another heavy week. Fingers crossed that tomorrow's two written tests well me went.

R.I.P Paul Walker :(( 

* * * 

Ostatni miesiąc projektu. Tak jak pisałam, od stycznia zmieni się jego formuła na 52 weeks.

Jutro znowu poniedziałek i kolejny ciężki tydzień. Trzymajcie kciuki, żeby jutrzejsze dwa kolokwia dobrze mi poszły. 

Nie ma to jak włączyć rano telewizor i dowiedzieć się, że jeden z Twoich ulubionych aktorów zginął w wypadku :((