05.01.2014

Week 1

 Skull

This week passed so quickly. All days I learned for exams, tests and examination session. I know that I didn't learn everything (was me yet Sociology, a few chapters from Introdution to Jurisprudence, the entire History of Poland - massacre- and logic - but from it I was learning on an ongoing basic and now I don't have so much learning from this subject) but still I have a time (little, but it always something).

At the beginning of this week I feel so strange due to the fact that I didn't add photos every day on blog (all in all I still feel like this ... )
However, I think that was good decision, because now I have more time to learn. 

I'm so sad because free days end tomorrow and from Tuesday I must go to uni :( 
I will have a lot of work, learn, tests, exams...I don't want to thing about it...

* * * 

Ten tydzień minął bardzo szybko. Całe dnie uczyłam się do egzaminów, kolokwiów i do sesji. Wiem, że wszystkiego się nie nauczyłam (została mi jeszcze socjologia, kilka rozdziałów ze Wstępu do prawoznawstwa, cała historia Polski - masakra- i logika - ale z tego przedmiotu uczyłam się na bieżąco więc teraz nie będę mieć dużo nauki) ale nadal mam czas (mało, ale to zawsze coś).

Na początku tego tygodnia czułam się dziwnie z powodu tego, że nie dodawałam codziennie zdjęć na bloga (i  w sumie ciągle się tak czuję ...)
Jednak uważam, że to była dobra decyzja, bo teraz mam więcej czasu na naukę, które mi brakowało. 

Smutno mi z powodu tego, że wolne dni kończą się już jutro i od wtorku muszę wrócić na uczelnię :(
Czeka mnie dużo pracy, nauki, kolokwiów, egzaminów ... nie chcę nawet o tym myśleć ...