31.07.2013

25.07.2013

Day 206

Only me

Today, a very different photos. I decided to take some photos ... myself!
If you can't look at me (I know I'm ugly), just leave out this post.

* * * 

Dzisiaj całkiem inne zdjęcia. Postanowiłam zrobić zdjęcia...sobie samej ! 
Jeśli nie możecie na mnie patrzeć (wiem, jestem brzydka), to po prostu pomińcie ten post. 

23.07.2013

Day 204

Love is in the air

Hot ... I don't want to do anything ... I'm going to lie down ...

* * * 

Gorąco...nic mi się nie chce robić...idę się położyć...

22.07.2013

Day 203

WEEK 30
Casserole with zucchini

Hot, and will be even hotter ...
I do not want anything to do, so I read a book

* * * 

Gorąco, a będzie jeszcze goręcej...
Nie mam ochoty nic robić, więc czytam książkę 

20.07.2013

Day 201

Danube Waves Cake

Today finally I'll get enough sleep! I already forgot what a great feeling!
I have so much energy! I'm so happy that words can't express it!
Finally I could read a book today!

Since yesterday, I celebrate getting to the law! Yesterday champagne, ice cream and today - brilliant cake ! There is power!

* * * 

Dzisiaj nareszcie się wyspałam ! Już zapomniałam jakie to wspaniałe uczucie !
Mam tyle energii ! I jestem taka szczęśliwa, że słowa nie są w stanie tego wyrazić !!
Nareszcie mogłam sobie dzisiaj poczytać książkę ! 

Od wczoraj świętuję dostanie się na prawo ! Wczoraj szampan, lody, a dzisiaj genialne ciasto ! Jest moc ! 

16.07.2013

Day 197

Funny car

Tired - a few sleepless nights can firmly into the bone. And more to come ...

* * * 

Zmęczona - kilka nieprzespanych nocy daje mocno w kość. A szykują się kolejne...

15.07.2013

Day 196

WEEK 29
Tasty dinner

Today is a very bad day. I didn't consecutive days will improve. Keep your fingers crossed.

* * * 

Dzisiaj jest bardzo zły dzień. I kolejne dni też nie będą lepsze. Trzymajcie kciuki .

11.07.2013

Day 192

Broken childhood

For the first time a few days is a nice temperature outside.

There are still only three days (and hopefully soon passed)

* * * 

Po raz pierwszy od kilku dni jest przyjemna temperatura na zewnątrz. 

Zostały jeszcze tylko 3 dni (i oby szybko upłynęły)

10.07.2013

Day 191

A contrast

Heat - could use some storm ...

Let that time flies faster, please ....

I apologize for disgraceful photos, but lately I have to do anything of the head, because I think only one thing  :(
I'm sorry.

* * * 

Ciepło - przydałaby się jakaś burza...

Niech ten czas szybciej płynie, proszę....

Przepraszam za beznadziejne zdjęcia, ale ostatnio nie mam do niczego głowy, bo myślę tylko o jednym :( 
Wybaczcie. 

08.07.2013

Day 189

WEEK 28
Dry

Nothing I don't want to do, what one can see the hopeless picture.

* * * 

Nic mi się nie chce robić, co zresztą widać po beznadziejnym zdjęciu. 

07.07.2013

Day 188

Blue sky

But today is hot ...
I want to sleep *yawn*

There are still seven days ...

* * * 

Aledzisiaj gorąco...
Chce mi się spać *ziewa*

Zostało jeszcze 7 dni ...

06.07.2013

Day 187

Cake with raspberries

There is nothing like it plans to go to bed early and do not sleep until five in the morning because there was a storm >_>* * * 

Nie ma to jak plany na to, żeby pójść wcześniej spać, i nie spać do piątej rano bo była burza  >_>


04.07.2013

Day 185

I spy...

It's so hot ... and in the afternoon ahead of me even going to the denstist.

* * * 

Jest strasznie gorąco...a po południu czeka mnie jeszcze wizyta u denstysty. 

02.07.2013

Day 183

Sunset reflection

Apparently I didn't do anything today, and I'm tired (even I would say that I'm finished). I need more sleep...


As you can see once again made ​​a beautiful, sunny weather.


* * * 

Niby nic dzisiaj nie zrobiłam, a jestem zmęczona (nawet bym powiedziała, że jestem wykończona). Potrzebuję więcej snu... 


Jak widzicie znowu zrobiła się piękna, słoneczna pogoda. 

01.07.2013

Day 182

WEEK 27
Like a baobab

Problems begin to overwhelm me anymore. At night I can not sleep, and it is a sign that something really serious.

* * * 

Problemy zaczynają mnie już przerastać. W nocy nie mogę spać, a to znak, że dzieje się coś naprawdę poważnego.