14.06.2013

Day 165

Fresh produce

Another photographic dream fulfilled! I had the time, there were strawberries and sparkling water - and are photos.
Most of the day spent on taking pictures and then their edition - I like it!

* * * 

Kolejne fotograficzne marzenie spełnione ! Miałam czas, były truskawki i woda gazowa - są i zdjęcia. 
Większość dnia spędzona na robieniu zdjęć a następnie na ich obróbce - to lubię ! 4 komentarze: