04.02.2013

Day 35

WEEK 6
  Day 34 - Jin&Jang

A strange rule: if I make myself free, it's I do not want to do. However, when I start to learn suddenly makes me want to clean up and do other things

Breaks me repertory from story - I think I'm too much I'm learning from it O_O

* * * 

Dziwna prawidłowość: gdy robię sobie wolne, to nic mi się nie chce robić. Natomiast, gdy zaczynam się uczyć nagle chce mi się sprzątać i robić inne rzeczy

Rozpada mi się repetytorium z historii - chyba za dużo się z niego uczę O_O

8 komentarzy: