13.05.2013

Day 133

WEEK 20
Peacefull moments

One Matura exam behind me, I was just another Matura exam on Friday - from history.
The exam was not as difficult as I thought, because the previews that years ago was easy and now it will be a slaughterhouse, there was nothing.
After an hour of two in the afternoon should appear the answers that I'm going the check.

* * * 

Jedna matura już za mną, została mi tylko jeszcze jedna matura w piątek - z historii. 
Egzamin nie był taki trudny jak myślałam, bo po zapowiedziach, że rok temu było łatwo,a teraz to będzie rzeźnia, nie zostało nic. 
Po godzinie czternastej powinny się pojawić odpowiedzi, które zamierzam sobie sprawdzić. 

4 komentarze: