27.03.2013

Day 86

A cup of...

At the very very cold outside, and I suddenly started to feel something approaching Easter. Tomorrow I will stretch out some festive attributes ... maybe today? I'll see how it will of free time, because I have a lot of work today.

I decided not to do daily photos beans. Beans are already large and will be photographed once a week, maybe on Sunday.

* * * 

Na zewnątrz bardzo bardzo zimno, a ja jakoś nagle zaczęłam czuć zbliżające się święta wielkanocne. Jutro wyciągnę jakieś świąteczne atrybuty...a może dzisiaj ? Zobaczę, jak będzie z wolnym czasem, bo mam dzisiaj dużo pracy.

Postanowiłam nie robić codziennie zdjęć fasoli. Fasolki są już duże i będą fotografowane raz w tygodniu być może w niedzielę.  

 
 

2 komentarze: