24.03.2013

Day 83

Phone

Nice, sunny, but ... cold. Winter - when you're done? With the announcement of meteorologists to be cold until mid-April - would it not be true ...

Today is much better than yesterday. I have more energy and immediately makes me want to work, so I get down to writing essays, doing tasks and sheets.

Today's challenge seemed simple. However, the glossy surface of the screen which is the phone made ​​me a real problem.

Look, when I did photos, someone jumped on my lap.

* * * 

Ładnie, słonecznie, ale...zimno. Zimo - kiedy się skończysz ? Z zapowiedzi meteorologów ma być zimno do połowy kwietnia - oby to nie była prawda...

Dzisiejszy dzień jest zdecydowanie lepszy od wczorajszego. Mam więcej energii i od razu chce mi się pracować, więc zaraz zabieram się za pisanie wypracowań, robienie zadań i arkuszy.

Dzisiejsze wyzwanie wydawało mi się proste. Jednak błyszcząca powierzchnia, jaką jest ekran telefonu sprawiła mi nie lada problemów.

Spójrzcie, robiłam zdjęcia i ktoś wskoczył na moje kolana. 


 
 

4 komentarze: