22.04.2013

Day 112

WEEK 17
 Amber

Weather forecasts do not completely coincide with what's behind the window - it's so hot ♥

* * * 

Prognozy pogody kompletnie nie pokrywają się z tym co jest za oknem - jest tak gorąco ♥

6 komentarzy: