11.11.2013

Day 315

WEEK 46
Gorgerous sky

There is nothing like in the morning to find that however tomorrow is the logic and cram the whole day at the test > _>

* * * 

Nie ma to jak rano dowiedzieć, że jednak jutro jest logika i zakuwać cały dzień na kolokwium >_>

2 komentarze: