02.10.2013

Day 275

Student index

I'm a student ♥

How good it's that today was a free day at university. 

* * * 

Jestę studentę ♥

Jak to dobrze, że dzisiaj był wolny dzień na uczelni. 

4 komentarze: